Bestuur

Het bestuur kan gecontacteerd worden op het volgende emailadres: bestuur@swmelchiorfonds.nl

 

Op dit moment is het bestuur als volgt geconstitueerd:

Laura MelchiorĀ – Interim-Voorzitter
Alexander Melchior – Secretaris
Titus Melchior – Penningmeester
(Vacature) – Algemeen bestuurslid

Teven zijn de statuten van de stichting hier te vinden.